IMG_2531-1200x794.jpg
Profilbild
08 / mars / 2021

Flera discipliner har undersökt de sammanlänkade empatiska förmågorna bakom ordspråket ”att gå en mil i någon annans skor” för att avgöra hur vi uppfattar någon annans smärta och tillstånd. Empati gör det möjligt för oss att lära av andras smärta och veta när vi ska erbjuda stöd. Människans hjärna gör en förkroppsligad simulering av kroppen i världen, och använder denna simulering för att skildra och förbereda sina svar. På liknande sätt stimulerar VR också sensoriska receptorer hos användare och påverkar en persons beslutsförmåga.

VR-lösningar hjälper läkare och vårdpersonal att själva få erfarenheter av de specifika symptomen från första hand. Till exempel om en läkare eller sjuksköterska nu kan titta på och delta i en 3D-miljö för att känna vad en patient är lider av demens går igenom varje dag. I simuleringen kan de höra konversationerna från patientens familj som pågår runt dem och, ännu mer imponerande, de kan  hör tankarna  av patienterna som de förkroppsligar med VR. Virtual Reality underlättar inte bara ökad empati i befintlig medicinsk praxis, det stöder också en ny generation läkare i deras arbete. Ett av de mest lovande områdena är att integrera VR-programvara som gör det möjligt för medicinska studenter att känna empati med äldre vuxna. Det har det faktiskt varit bevisade att använda headset i VR-läkare kan förstå de olika svårigheter som finns med ålderdom som svåra hörselproblem, ledvärk, synförlust, hållningsobalans etc.

En annan aspekt som kan tas i beaktande är att arrangera svåra samtal mellan läkarna och patientens familjemedlemmar. VR kan hjälpa till att skapa olika scenarier där läkaren måste kommunicera nyheter om dödssjuka patienter eller livssteg. Svaret under dessa simuleringar kan hjälpa läkarna att vara mer omtänksamma och och hjälpa till att träna alltför oroande scener.

Det är viktigt att inse att virtuell verklighet inte är avsedd att väcka känslor från medicinsk personal som använder tekniken. Istället kan VR hjälpa yrkesverksamma att utnyttja upplevda känslor för att förändra hur de agerar i den verkliga världen. Genom att ha en tydligare inblick i patienternas uppfattningar kan skräddarsydda VR-plattformar byggas för att främja hanteringsmekanismer och till och med rehabilitering - överbrygga klyftan mellan patienter och yrkesverksamma för gott.


sv_SESvenska