IMG_2531-1200x794.jpg
Avatar
08 / mar / 2021

Flere disipliner har undersøkt de sammenkoblede empatiske evnene bak ordtaket "å gå en mil i andres sko" for å bestemme hvordan vi oppfatter andres smerte og tilstand. Empati gjør at vi kan lære av andres smerte og vite når vi skal tilby støtte. Menneskelig hjerne lager en legemliggjort simulering av kroppen i verden, og bruker denne simuleringen til å skildre og forberede svarene. Tilsvarende stimulerer VR også sensoriske reseptorer hos brukere og påvirker en persons beslutningsevne.

VR-løsninger hjelper leger og helsepersonell til å få førstehåndsopplevelse av de spesifikke symptomene alene. For eksempel hvis en lege eller sykepleier nå kan se og delta i et 3D-miljø for å føle hva en pasient lider av demens går gjennom hverdagen. I simuleringen kan de høre samtalene fra pasientens familie som foregår rundt dem, og enda mer imponerende, de kan  høre tankene  av pasientenes de legemliggjør ved bruk av VR. Virtual Reality tilrettelegger ikke bare for økt empati i eksisterende medisinsk praksis, det støtter også en ny generasjon leger i deres arbeid. Et av de mest lovende feltene er å integrere VR-programvare som lar medisinstudenter empati med eldre voksne. Det har det faktisk vært bevist at bruk av hodetelefonene i VR-medisinere kan forstå de forskjellige vanskene som eksisterer med alderdom som alvorlige hørselsproblemer, leddsmerter, synstap, stillings ubalanse etc.

Et annet aspekt som kan tas i betraktning, er å arrangere vanskelige samtaler mellom legene og pasientens familiemedlemmer. VR kan bidra til å generere forskjellige scenarier der legen må kommunisere nyheter om dødssyke pasienter eller livsendrende trinn. Svaret under disse simuleringene kan hjelpe legene til å være mer hensynsfulle og hjelpe til med å praktisere altfor bekymringsfulle scener.

Det er viktig å innse at virtuell virkelighet ikke er ment å gi følelser fra medisinsk personale som bruker teknologien. I stedet kan VR hjelpe fagpersoner å utnytte opplevde følelser for å endre hvordan de handler i den virkelige verden. Ved å ha et tydeligere innblikk i pasientenes oppfatninger, kan skreddersydde VR-plattformer bygges for å fremme mestringsmekanismer og til og med rehabilitering - for å bygge bro over gapet mellom pasienter og profesjonelle for godt.


1616003704536-1200x800.png
Avatar
18. februar / 2021

Virtuell virkelighet dukker opp som en ny og kostnadseffektiv ikke-farmakologisk terapi for smerte, og det er økende interesse for å bruke VR i akutt sykehusmiljø. Tradisjonelt var opioid nøkkelen for smertelindring, og selv om det var veldig effektivt, hadde det også mange bivirkninger assosiert med det som kvalme, svimmelhet og sedasjon blant andre. Disse bivirkningene forlenger pasientens opphold på sykehuset, økte helsekostnader og en betydelig reduksjon i pasientens tilfredshet.

Derfor har det nå blitt viktig å søke etter ikke-farmakologiske behandlinger som bidrar til effekten av generell smertebehandling. Det er her virtuell virkelighet spiller inn, ved å lage en datamaskingenerert simulering som kan utforskes og samhandles av brukerne. I en nylig studie det ble funnet at 65% av innlagte pasienter som fikk en VR-opplevelse oppnådde en klinisk signifikant smerterespons vs. 40% av kontroller som ser på en avslapningsvideo. VR kan utfylle en lavere dose med smertestillende medisiner eller vil eliminere behovet for medisin helt for noen pasienter, noe som vil redusere utgiftene til opioider og andre smertestillende mekanismer.

SyncVR-Relax & Distract utforsker virtual reality (VR) som en distraksjonsintervensjon under behandlingsprosesser. Systemene våre reduserer ikke bare pasienters avhengighet av smertestillende medisiner, men er også rimelige, lette, mindre og komfortable. Mange bruker en smarttelefon til skjerm og maskinvare, som sporer pasientens bevegelser for å analysere forbedringene, samtidig som omsorgspersonen får full kontroll over hva pasientene ser.

VR-applikasjoner kan lære folk å håndtere smertene i den virkelige verden. Det kan trene og overbevise en person om at de har styring over kroppen og opplevelsen. Det demonstrerer at hjernens respons på skader kan manipuleres på en positiv måte.


nb_NONorsk bokmål