IMG_20200624_115830-2-1200x554.jpg
hahmo
01 / maalis / 2021

Teknologian kehittyessä sairaanhoitajakouluttajat ajattelevat uudelleen, miten he tarjoavat simulointipohjaista koulutusta. VR on ratkaisu, joka antaa opettajille joustavuuden tarjota simulaatioita, jotka ovat skaalautuvia, innovatiivisia ja kiinnostavia. Siksi monet kouluttajat etsivät vankkoja ratkaisuja, jotka täyttävät kaikki heidän tarpeensa. Antaa syvällisen sukelluksen joihinkin yleisiin kysymyksiin, joita kaikilla sairaanhoitajien kouluttajilla voi olla käytettäessä VR: tä sairaanhoitajien koulutuksessa ja kouluttamisessa.

1. Onko foorumi suunniteltu sairaanhoitajille?

Hoitotyön opiskelijoilla on ainutlaatuiset koulutusvaatimukset ja he tarvitsevat simulointialustan, joka asettaa heidät etusijalle. He tarvitsevat asiaankuuluvia simulaatioita, jotka sisältävät hoitoprosessin, hoitotyön teorian ja potilaiden kokonaisvaltaisen hoidon. Tämä sisältää skenaarioita, jotka haastavat opiskelijat hoitotyön puitteissa, kun he tekevät itsenäisiä päätöksiä ja kehittävät kliinistä arviointia.

2. Kuinka paljon voimme muokata skenaarioita?

Räätälöinti on avain VR-alustan valinnassa, koska on olemassa yksi '' yksi kenkä sopii kaikille '' -ratkaisu, kun VR: tä käytetään sairaanhoitajien kouluttamiseen. Valmiit skenaariot voivat olla erittäin rajoittavia ja rajoittaa oppilaitoksesi ja alueesi koulutustarpeita. Opettajat etsivät aina joustavuutta VR: n toteuttamisessa, koska sairaanhoitokoulutuksella on erilaisia oppimistavoitteita ja -tuloksia. Opiskelijoiden tulisi olla ihanteellisesti varautuneita tilanteisiin, jotka he näkevät realistisesti yhteisöissään ja todellisessa asumisympäristössään, ja räätälöinnin avulla opettajat voivat varmistaa, että simulaation sisältö on osuvaa ja mielekästä.

3. Kuinka uppoava foorumi on?

VR-stimulaatio on enemmän sateenvarjo termi monenlaisissa ominaisuuksissa, jotka vaihtelevat näyttöpohjaisista toiminnoista todella mukaansatempaaviin kokemuksiin. Upotustaso tai se, missä määrin oppija tuntee olevansa virtuaalisessa kliinisessä ympäristössä, on tärkein erottava tekijä eri VR-alustojen välillä. Mitä syvemmälle alusta on, sitä interaktiivisempi kokemus on ja tuloksena oleva tulos paranee valtavasti. Mukaansatempaavat VR-alustat tarjoavat moniaistisen, käytännön kokemuksen 3D-virtuaalimaailmassa, jossa opiskelijat käyttävät kuulokkeita. He myös kokevat olevansa fyysisesti läsnä virtuaalisen kliinisen ympäristön sisällä, kun he liikkuvat avaruudessa, käyttävät virtuaalilaitteita, arvioivat potilasta ja toteuttavat hoitotyötä.

4. Voivatko harjoittelijat kommunikoida virtuaalisen potilaan kanssa?

VR-simulaation aikana on tärkeää, että hoitotyön opiskelijat harjoittavat kommunikointia potilaiden kanssa omin sanoin, kuten he tekisivätkin tosielämän kliinisessä ympäristössä. Oppimistavoite on optimoitu vain, jos sairaanhoitajat saavat potilailta palautetta koulutuksen aikana. Virtuaalitodellisuus auttaa luomaan skenaarioita, joissa opiskelijat puhuvat vapaasti, lisäävät aitoutta, kun he kommunikoivat luonnollisesti ja realistisesti virtuaalisen potilaan kanssa. Valmentajat voivat sitten arvioida opiskelijoita ja antaa palautetta todellisen vuoropuhelun perusteella virtuaalisen potilaan kanssa.

5. Kuinka usein opiskelijat voivat käyttää VR: tä?

Tutkimukset osoittavat, että toistuva altistuminen skenaariolle parantaa opiskelijoiden tietopisteitä, kliinistä suorituskykyä ja itseluottamusta oppimiseen. Skenaarion toistettavuus antaa opettajien myös toteuttaa simulaation tarkoituksellisessa käytäntömallissa, jossa opiskelijat suorittavat skenaarion useita kertoja parantamalla virtuaalisen potilaan hoitoa. Myös toistuvat yritykset antavat kouluttajalle mahdollisuuden palata skenaarioon opiskelijoiden kanssa keskittyäkseen tiettyihin suorituskyvyn puutteisiin tai oppimistavoitteisiin simulaatiossa.


fiSuomi